dimecres, 20 de febrer del 2008

YOUTUBE i els museus 2.0

Fa pocs dies llegiem que Youtube ha superat per primera a Google en visites. Sens dubte tot un èxit del conegut portal de videos.
Youtube permet no solament pujar els nostres videos en aquest repositori inmens si no també personalitzar els nostres canals. Una cerca ràpida ens presenta poc més d'una cinquantena de museus que disposen dels seus propis canals.
D'aquest hem pres una mostra aleatòria de 18 museus, la major part nordamericans encara que també hi trobem 3 britànics, 1 novazelandés, 1 alemanys i 1 rus. Pràcticament la meitat disposen del seu propi canal des de 2006 i els altres s'hi han incorporat al llarg de 2007.
El canal admet subscriptors i el que en té més és el del MOMA de Nova York amb poc més de 3.000 i, per contra, el que en té menys és el Museu Geològic dels Urals amb 1 sol subscriptor.
Els canals contenen la producció videogràfica del museu. Alguns presenten més de 130 videos de diferent metratge i altres només 3.
En quant a visites el MOMA manté el rècord amb prop de 65.000 i, a l'altre costat, el que en té menys en prou feines sobrepassa la cinquantena.
Un quadre-resum i els vincles a aquests canals els pots trobar a aquí.


imatge extreta de Briefblog