dijous, 2 d’abril del 2009

Accessibilitat 2.0

L'accessibilitat és un terme que es correlaciona amb discapacitat. Les actuacions per superar els impediments que troben les persones amb discapacitats físiques en els museus es multipliquen sortosament. Ara es presenta un gadget desenvolupat per un consorci d'empreses i institucions a l'empara del Plan Avanza que ha de permetre a les persones sordes gaudir plenament dels continguts dels museus.
Les guies GVAM (Guía Virtual Accesible para Museos) s'inspiren en la idea de disseny universal que és un concepte que pretén superar les traves d'accessibilitat i portabilitat que molts d'aquests artefactes presenten sovint. Gràcies a aquest principi no solament les persones sordes sinó que qualsevol espectador es podrà valdre de les possibilitats del GVAM.