dimarts, 22 d’abril de 2008

CURADOR 2.0

Els entorns del web 2.0 han començat a subvertir el paper tradicional dels conservadors de museu.
En els temps de la reproducció mecànica, de que parlava Benjamin, el conservador era l'eix central de la pràctica museística. La seva activitat era la d'elevar l'objecte d'art a l'estatus cultural més alt i inserir-lo en el sistema cultural.
Avui la reproducció mecànica ha estat superada per a la reproducció digital i en els sistemes cibernètics realitat i experiència centren ara l'atenció. El conservador de museu ha perdut el paper central i és una peça més del sistema. D'això i altres qüestions és el que tracta aquest llibre recent.
I sobre això mateix es demanen respostes per a qui vulgui contestar el qüestionari.


Sala de pintura flamenca i holandesa de l'Hermitage segons una il·lustració de 1860.

Cap comentari: