divendres, 4 d’abril de 2008

POSTS sobre Museu 2.0

Malgrat que el 2.0 continua en boca de tothom en l'univers internet, la penetració no ha estat uniforme a tot arreu, almenys en els àmbits culturals. En esferes professionals més acotades el 2.0 desperta poca curiositat. Aquesta seria una primera conclusió si ens atenem a les dades proporcionades per Technorati:

Technorati Chart


Si ho comparem amb altres col·lectius professionals del món de la cultura com ara el dels bibliotecaris la diferència és clara:

Technorati Chart

Rere aquestes gràfiques caldria matisar que el museum 2.0 manté encara una mica d'alenada gràcies a l'activitat de la Nina Simon (no confondre amb Nina Simone) i el seu bloc Museumtwo.

Pel costat dels productors artístics, el panorama és força semblant:

  • Posts que contenen "art 2.0" els últims 30 dies.
Technorati Chart

Cap comentari: