dimarts, 19 de febrer de 2008

WIDGETS de museus 2.0

Una de les característiques més visibles del web 2.0 és la disponibilitat de petits artilugis informàtics que podem incorporar als nostres ordinadors o als nostres espais web. Aquests dispositius coneguts com a widgets no són més que peces de programari que executen una tasca concreta i ùnica.
Els distribuïdors més grans de widgets són ara mateix Yahoo i Google. Yahoo permet la descàrrega d'aquests artilugis en l'escriptori del nostre ordinador. El Rijksmuseum d'Amsterdamm ha estat el més atent en crear els seus propis artilugis per a incorporar al nostre ordinador via Yahoo. Cada dia ens presenta una de les imatges de la seva extraordinària col·lecció amb comentaris i informacions complementàries.
Google, en canvi, aposta per un vincle més estret amb internet i una certa configuració personalitzada. Però en aquest camp, l'imbatible Google s'ha vist superat, en la nostre opinió, per l'elegant Netvibes. Un bon exemple d'utilització dels serveis de Netvibes és el del Science Museum de Londres.

Cap comentari: