dimecres, 10 de desembre de 2008

el MUSEU a l'exterior

Esta vida es un hospital en que a cada enfermo lo posee un deseo de cambiar de cama.
Uno preferiría sufrir junto a la estufa. Otro cree que se recuperaría si descansara junto a la ventana.Yo pienso que sería feliz en aquel lugar donde casualmente no me encuentro y este asunto de cambiar de casa es el tema de un diálogo perpetuo que mantengo con mi alma.
Charles Baudelaire, citat en el bloc del taller literari de l'Àrea de salut mental de l'Hospital Rivadavia. Buenos Aires.

La ciutat és un fluxe continu. La densitat, l'hetereogeneïtat i l'anonimat caracteritzen els fluxos humans al llarg de les trames urbanes. Aquests fluxos se sustenten en uns nodes principals: centres de comunicació, com les estacions; centres d'atenció, com els hospitals o centres d'oci, com els grans espais comercials.
El paper del museu en la trama urbana pot valorar-se en la seva importància com a node d'aquest fluxe humà. Si la potència del node museístic és feble sempre pot extendre's en els espais que atrauen una major densitat.
Algunes experiències per acostar el museu al fluxe humà de la ciutat els hem repassat anteriorment, com en el cas de l'experiència de la ciutat de York i de l'estació londinenca de Saint Pancras.
Ara, a l'Hospital Macarena de Sevilla es vol acostar l'obra plàstica dels museus a una part important del fluxe que discorre per la ciutat i que fa cap a l'Hospital. Gràcies a les reproduccions digitals, els anuncis farmacològics i les consignes sobre la salut es veuran amorteïts amb la contemplació de veritables obres mestres.Las Meninas de Velázquez, una de les obres reproduïdes i exposades a l'Hospital Macarena.autor: KissesBR

actualització 10 de febrer 2009:
El Louvre s'afegeix a la llista de museus que exposen reproduccions del seu fons en espais públics. A Montevideo en una de les avingudes més concorregudes es presenten 122 reproduccions de gran qualitat del seu fons.

Cap comentari: